Main Content

Leśna Grupa

Jesteśmy grupą fascynatów pedagogiki leśnej.
Wspólnymi siłami dbamy o swobodny, harmonijny rozwój grupy dzieci.

Nasza Idea

Czy chciałbyś żyć w świecie, w którym ludzie traktują się nawzajem z życzliwością i zrozumieniem? W świecie, w którym wspólnie dbamy o otaczającą nas naturę, tak samo jak o otaczających nas ludzi? W którym każdy człowiek potrafi wziąć odpowiedzialność za to co mówi i co robi, a konflikty nie są końcem relacji, tylko szansą na jej poprawę?
My też. Marzymy o świecie, gdzie konflikty rozwiązywane są pokojowo, gdzie można liczyć na zaufanie i odpowiedzialność społeczną, gdzie każdy człowiek potrafi znaleźć miejsce dla siebie. Ale robimy coś więcej, niż tylko marzymy – działamy, wierząc w to, że nasze działania będą częścią większej zmiany.

Leśna Grupa w przyszłości ‘CEL’ (Centrum Edukacji Leśnej)

Miejsce, w którym dzieci mogą rozwijać się tak, aby były przygotowane do tworzenia
świata, o którym wspólnie marzymy.

  • Poza nauką pisania, czytania, liczenia stawiamy na naukę o sobie i o świecie.
  • Działamy w oparciu o pedagogikę leśną
  • Inspirujemy się edukacją demokratyczą
  • Komunikujemy bazując na Porozumieniu bez Przemocy (NVC).

Wolność, Dbałość, Odpowiedzialność

Chcemy aby dzieci, uczące się z nami mogły wzrastać ucząc się same decydować o sobie,
jednocześnie ucząc się brania odpowiedzialności za siebie samych, inne osoby w grupie,
oraz otaczający nas świat. Chcemy również, aby mogły, przy wsparciu życzliwych im dorosłych,
odkrywać swoje talenty i pasje i uczyć się tego jak można realizować swoje marzenia.

Możesz wspierać nasze działania

Leśna Grupa , dla dzieci w wieku przedszkolnym powstała w 2015 roku. Działamy jako niezależna placówka, nie otrzymujemy dotacji, a zatem aby funkcjonować tak, aby dzieci miały możliwość uczenia się u nas, aby rodziców stać było na przysyłanie do nas dzieci, a nauczyciele z nami pracujący dostawali godziwe wynagrodzenia potrzebujemy Waszego wsparcia.

Nasza placówka mieści się na Kabatach (Warszawa), blisko lasu, tak aby dzieci mogły korzystać nie tylko z naszej bazy lokalowej (ul. Dembego), ale głównie rozwijać się w lesie, obserwując naturę.

Jeśli wyznawane przez nas wartości są bliskie twojemu sercu, jeśli tak jak my marzysz o świecie, gdzie dzieci są wychowywane do odpowiedzialnego współtworzenia społeczności, w których żyjemy, możesz nas wesprzeć przyczyniając się do powstania takiego świata.

Obecnie potrzebujemy wsparcia finansowego, by przygotować naszą bazę terenową.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji Leśna Grupa
59 1140 2004 0000 3602 7910 1860 z dopiskiem ‘darowizna na cele statutowe’

Jesteśmy również otwarci na współpracę na zasadach patronatu.

W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy.

Wspieraj nasze działania

Blog Leśnej grupy

Art